– Det är upprörande att så mycket av de pengar som var avsedda för skolan, eleverna och lärarna går till vinstuttag och andra överföringar till riskkapitalbolag i skatteparadis. Nu krävs kraftfulla åtgärder för att se till att skattebetalarnas pengar faktiskt används till att höja lärarnas löner och på andra sätt skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Debatten om vinster i skattefinansierad verksamhet har rasat under hösten, efter avslöjanden om vanvård på några av Carema Cares äldreboenden samtidigt som bolaget ägnade sig åt avancerad skatteplanering. Bolaget ägs av två riskkapitalbolag som fram tills nyligen haft ett skatteupplägg som gjort att de kunnat flytta pengar till skatteparadis.

Nu visar LRs: genomgång av de stora friskoleföretagen att flera av dem har större vinstmarginaler än Carema. I topp ligger bolaget bakom John Bauergymnasierna, Drivkraft Värend AB , med mer än 15 procent i vinstmarginal. Också Jensen Educations två företag ligger högt, på mellan ca 8 och 9 procent, medan Carema äldreomsorg ligger på 3,8 procent, enligt granskningen.

Sammanlagt har drygt 125 miljoner kronor lämnat de fem granskade skolföretagen i koncernbidrag eller motsvarande. Lärarnas riksförbund kallar detta för ett ”systematiskt läckage av gemensamma resurser”.
Redan före jul sade finansminister Anders Borg att han vill sätta stopp för riskkapitalbolagens så kallade ”räntesnurror”, där de lånar ut pengar internt mellan olika bolag till höga räntor. På så sätt kan de få ned vinsten som redovisas i Sverige och istället slussa pengarna utomlands. Det var det upplägget som Caremas ägare nyligen självmant slopade efter den massiva kritiken, som KA tidigare skrivit om.

Men Lärarnas riksförbund tycker inte att det räcker. Ett av deras förslag är att Skolinspektionen ska få rätt att kräva långsiktighet hos ägarna för att bevilja tillstånd. Det skulle till exempel kunna motverka att stora företag köper upp många skolor för att sälja dem några år senare .
– Ett annat förslag är att förbjuda vinstuttag tills problemen med dåliga villkor för lärarna och låga kunskapsresultat hos eleverna är åtgärdat. Man bör även pröva tidsbegränsade tillstånd med kontrollstationer och säkerställa att fristående skolor har samma krav som kommunala skolor på att erbjuda bibliotek med mera, säger Metta Fjelkner.

Skatteverket ska under 2012 satsa extra på att granska riskkapitalbolag, och 20 personer avsätts för det under året. Myndigheten tror att de kan ha miljarder i undanhållna skatteintäkter att hämta ibland annat välfärdssektorn, enligt SVT.