Trädgårdsanläggare och golfbanearbetare går under olika avtal med SLA men kraven är i stort sett samma och överensstämmer med de krav som lämnats in till SKL, Sveriges kommuner och landsting, och Pactaföretagen.
Bland kraven finns bland annat löneökningar med minst 860 kronor i månaden, begränsning av visstidsanställningar och fri tillgång till arbetskläder.

För trädgårdsanläggare begär Kommunal att beredskapsersättning och reglering av förskjuten arbetstid skrivs in i kollektivavtalet. För golfbanearbetare finns kravet att begränsningsperioden för ordinarie arbetstid minskas från åtta månader till fyra.
De nuvarande kollektivavtalen går ut den 31 mars.