Namnlistan lämnades över förra veckan, rapporterar tidningen Vårdfokus. Enligt Falcks nya schema ska alltså de anställda vara på jobbet 42 timmar i veckan. Räknat på ett år innebär det 195 timmar, 5,1 arbetsveckor. Dessutom tillkommer 91 timmars schemalagad arbetstid per år, 2,4 arbetsveckor.
– Sammanlagt tvingas vi genom jour och schemalagd arbetstid att vara 7,5 arbetsveckor, utöver kollektivavtalet, per år på arbetet. Tid som behövs för vila och egenutbildning. Det blir en sämre arbetsmiljö som riskerar att gå ut över patienterna, säger Jörgen Blomqvist, Kommunals arbetsplatsombud i Västerhaninge, till Vårdfokus.

Arbetsgivaren menar att kollektivavtalet följs och att allt arbete som utförs utöver den schemalagda arbetstiden betalas ut som övertid.