En grupp som ökar på arbetsmarknaden, i takt med arbetslivets krav på flexibilitet. I dag är nära en av tre kommunalare i kommun och landsting visstidsanställda. Men denna nya arbetsmarknad har ett gammalt skyddsnät, som kraftigt missgynnar icke fast anställda. När de behöver samhällets stöd är hålen alltför stora och många faller rakt igenom.

Kommunal lyfte nyligen frågan om daglönarnas svåra villkor i rapporten Ständigt standby. LO driver krav på ökad anställningstrygghet i avtalsrörelsen. Det är bra. Men det finns åtskilligt mer att göra, visar KA:s stora granskning av socialförsäkringar, a-kassa och avtalsförsäkringar: Visstidarna förlorar miljoner på en arbetsmarknad helt anpassad för fasta tjänster. De får mindre trygghet, även när de jobbar lika mycket. Och där även fackets försäkringar ger sämre skydd. Samtidigt framhåller arbetsgivarna hur viktigt det är att kunna bemanna med en stor grupp behovsanställda, ”just in time”.

Timanställda exempelvis prövas
hårdare än fast anställda när de blir sjuka. En uppenbar diskriminering, och emot arbetslinjen, menar en jurist på LO-TCO Rättsskydd.   
Trots att villkoren för visstidarna är så mycket sämre saknas förslag för hur hålen i skyddsnäten ska lagas, i a-kassan, avtalsförsäkringarna och sjuksystemet. I det sistnämnda riskerar vikarier snarare att få det ännu sämre, med ett nytt sätt att räkna sjukpeng på. Skillnaderna riskerar dessutom att öka, i takt med att en stor grupp anställda byter arbetsgivare när deras verksamheter privatiseras och de får nya avtalsvillkor som ofta är sämre. Med den nya snart tvingande lagen om valfrihet (!) pekar samhället med hela handen och beordrar kommunerna att införa privata företag. Men de som betalar är anställda som inte själva valt förändringen. För samhället och försäkringsbolagen är det lönsamt. Visstidare kostar mindre i alla led. Så ska det inte vara.

Vikarier har länge varit osynliga ofta även för facket. Ar-betsuppgiftens art och varaktighet ska ge samma skydd, oavsett anställningsform. Revorna i försäkringsskydd- och samhällsnät måste snarast repareras.