KA har tidigare rapporterat om de problem hemtjänstens personal i Nora har haft med arbetsmiljön hemma hos två brukare. Personalen har fått nog av den rökiga miljön de tvingas arbeta i, därför vände sig Kommunals skyddsombud till Arbetsmiljöverket.

De tog sedan upp fallet med sina jurister och distriktsledning, och nu har beslutet kommit. Senast den 30 juni ska problemet vara löst, annars väntar 75 000 kronor i vite. En rad åtgärder föreslås:
•    Att rökning inte förekommer när personal är hos brukaren.
•    Att ventilationen i bostaden fungerar som avsett.
•    Att bostaden vädras inför att arbete utförs där.
•    Att personalen utrustas med skyddsmasker som effektivt skyddar mot tobaksrök och eventuellt annan skyddsutrustning för att skydda kläder med mera.
•    Att kommunen erbjuder alternativa arbetsuppgifter till arbetstagare som vill avstå från att utsättas för tobaksrök.