SVAR: Nej, arbetsgivaren kan inte höja sysselsättningsgraden för någon som inte vill. Men lagen säger att låg sysselsättningsgrad som innebär övertidsarbete ska undvikas, eftersom det är en arbesmiljöfråga. Om arbetsgivaren erbjuder höjd sysselsättnings-grad och personen tackar nej skulle arbetsgivaren alltså kunna välja att fråga en annan arbetstagare, organisera om verksamheten och omplacera arbets-tagare, beordra annan arbetstag-are att arbeta övertid eller möjligen anställa mer personal.