SVAR: Jag tolkar din fråga som att du undrar hur den ersättning från a-kassan beräknas, som man får om man varit medlem kortare tid än 12 månader. Om så är fallet för dig kan du högst få grundbeloppet 320 kronor per dag i ersättning. Det gäller om du jobbat heltid. Om du jobbat deltid minskas beloppet i förhållande till den tid du i genomsnitt arbetat per vecka. Om du till exempel arbetat 50 procent av heltid kan du högst få 50 procent av 320 kronor per dag, det vill säga 160 kronor.
Din ersättning räknas fram utifrån hur många timmar du arbetat under de senaste 12 månaderna, den så kallade ramtiden. Hur mycket du tjänat påverkar inte hur mycket du får i grundbelopp från a-kassan.