SVAR: Det är skönt att ni är en fast sammansvetsad grupp som kunnat hålla ihop och stötta var-andra när ”hela havet har stormat”! Men jag funderar ändå litet på om gruppen därmed också blivit så stark att det blivit svårt för nya chefer att hävda sig. Jag har förhoppningsvis fel, men behövs det möjligen lite självrannsakan i gruppen?
Hur det än är med det är mitt råd att ni väljer ut två eller tre (lugna) personer i gruppen som får i uppdrag att prata igenom det ni upplever med chefen i fråga. Ge henne en chans! Hennes uppgift och ansvar är att leda arbetsgruppen till bra resultat och även att skapa bra arbetsklimat och arbetsmiljö. Kanske har hon en vision eller ett uppdrag att verksamheten ska utvecklas och förändras, men har inte klart redovisat det för er? Kanske färgas inställningen från er och hennes sida negativt av det gamla grollet? Missförstånd läggs till missförstånd? Med förstående in-gångslägen kan man ofta lösa de värsta problem.
Blir det ändå inte bättre kan ni gå vidare till högre instans. Vänd er då till skyddsombudet som kan gå vidare med krav på bättre arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen gäller och arbetsplatser får inte vara slagfält för elakheter och förtryck.