SVAR: Man har rätt att fortsätta på en tidigare period om man kommer tillbaka till a-kassan inom ett år, den så kallade ramtiden. Om du studerat kortare tid än ett år och avslutat studierna får du alltså fortsätta på din period.
När det gäller längre studier kan ramtiden i vissa fall förlängas lika länge som en person studerat, men längst i fem år. Dock sju år, om karensen på perioden påbörjades före 1 januari 2007. Studierna måste då ha varit på heltid och avslutade. Är man under 25 år när man avslutar sina studier krävs också att man någon gång i livet, innan man påbörjade studierna, jobbade i fem sammanhängande månader på heltid för att ramtiden ska kunna förlängas.