SVAR: Studieledighetslagen ger en arbetstagare rätt att vara tjänstledig för studier, men allt är inte studier. För att få ledigheten måste den anställde visa upp en studieplan och ett antagningsbevis. Oftast ingår inte lärlingstiden i studieplanen och då behöver arbetsgivaren inte bevilja tjänstledigt för den tiden.