SVAR: Flera saker påverkar om svaret på frågan blir ja eller nej. Har du företrädesrätt till återanställning ska arbetsgivaren erbjuda dig nytt arbete när sådant dyker upp. Men det kan finnas andra arbetstagare som också har företrädesrätt och då ska tillsättning ske i turordning. Du kanske inte är den som först ska erbjudas nytt arbete. Är du ”upptagen” av ett annat arbete vid tillsättningen av ett senare arbete är det inte heller säkert att det är du som ska ha det senare arbetet.
Du skriver inte när du senast var i arbete hos arbetsgivaren. Men du har nio månaders företrädesrätt om du anmält att du vill ha fortsatt arbete. Jag tycker du ska kontakta sektionen för att med hjälp av dem reda ut hur det ser ut för dig och dina möjligheter till arbete hos arbetsgivaren.