På onsdagen bytte Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund avtalskrav med arbetsgivarna i SKL, Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta-företagen. Men arbetsgivarnas krav vill hon inte kommentera än. Däremot de egna som gäller 355 000 anställda. Nuvarande avtal löper ut den 30 april 2012, förhandlingarna startar i januari.
– Det är viktigt som ett jämställdhetspaket att lyfta de här frågorna. Yrken måste bli mer attraktiva och statusen måste höjas. Vi måste få upp anställningsvillkoren och lönerna så att ungdomar vill söka sig till de här jobben, säger Lenita Granlund.

Kommunals krav är att lönen ökar med minst 860 kronor per månad eller minst 3,5 procent på ett år.
– Vi  har krav på krontal i avtalet och krav på individgarantier, men där summan är inte fastställd än, säger Lenita Granlund.
Facket vill också att 100 kronor för varje anställd avsätts till en jämställdhetspott.  Även tjänstemannafacket Vision och akademikerfacket SSR har krävt satsningar på jämställdhet. Arbetsgivarna hävdar att kommuner och landsting redan har de mest jämställda lönerna.
– Vi har medellön på 21 650 kronor. Det är de lägsta medellönerna på arbetsmarknaden.  Så det är inget att skryta med. Ju mer kvinnor i en bransch ju lägre är lönerna. Ju mer män i en bransch ju högre är lönerna. Det handlar om att kvinnodominerade yrkesgrupper generellt värderas lägre, säger Lenita Granlund.

I dag tjänar en visstidsanställd i kommun och landsting i genomsnitt 2 500 kronor mindre i månaden än en tillsvidareanställd. Eller 12 procent mindre.  Nu kräver Kommunal att lägsta lönerna ska höjas med minst 860 kronor och att avtalet får en lägsta lön per timme.
– Det garanterar visstidsanställda en lägsta lön och löneökningar. Det ingår i visstidspaketet att de ska omfattas av löneavtalet. Man måste börja någonstans, säger Lenita Granlund.

Kommunal kräver också att tiden som visstidsanställd ska begränsas. Kravet finns med i LO-samordningen, det drivs också av Vision och SSR.
– Det viktigt att visstidsanställda snabbare kommer in i en tillsvidareanställning och får en tryggare anställning. Med det får de en högre lön, men under tiden som de är i visstidsanställning ska de ha lön och löneökningar, säger Lenita Granlund.
För att förbättra för de visstidsanställda kräver Kommunal ändrade villkor för föräldralön. Även det driver Vision och SSR.
– Det ska gälla från första dagen som anställd, säger Lenita Granlund.
Kommunal vill också ha en begränsning av delade turer.
– Vi ser att det är ett problem som ständigt ökar. I dag kan man ha tre till fyra delade turer på en vecka. Och dagen kan huggas i tre delar. Arbetsgivarna utnyttjar tiden, det är orimligt, säger Lenita Granlund.
Men hur det ska begränsas i avtalet vill hon inte gå in på.

Rätten till heltid finns inte med bland avtalskraven. Däremot vill Kommunal fortsätta det partsgemensamma arbetet med SKL för att införa heltid lokalt. Takten ska också öka.
– Fler inför heltid. Men det går inte att bara införa heltid, man måste också diskutera bemanning och arbetstider lokalt, säger Lenita Granlund.
Hon anser att det är för tidigt att säga om rätten till heltid eller förutsättningarna för den kommer att bli ett avtalskrav i framtiden.