En rättvis lön bör stå i fokus i kommande förhandlingar om ett nytt avtal, enligt förbundet. Det handlar dels om att höja lönerna generellt, men också om att satsa särskilt på jämställdhet.

Kraven, som på onsdagsförmiddagen lämnades till SKL och Pactaföretagen, handlar bland annat om ett lägsta löneutrymme på 3,5 procent räknat på genomsnittslönen, och i reda pengar handlar det om minst 860 kronor i månaden per heltidsanställd. De lägsta lönerna ska också höjas med samma belopp, och dessutom vill man se en lägsta lön per timme.

Förbundet tycker också att kommunpolitiker runt om i landet misslyckats med att utjämna skillnader mellan mans- och kvinnodominerade yrken. Därför ställs krav en jämställdhetspott på minst 100 kronor per heltidsanställd och månad.
Kommunal vill nu också få in begränsningar i möjligheterna att visstidsanställa i de centrala avtalen. KA har tidigare rapporterat om att 140 000 personer har korta anställningar och många blir till exempel  inringda med kort varsel för att jobba bara några timmar. Kommunal vill sätta en gräns för visstidsanställningar, max tolv månader sammanlagt under en femårsperiod. Vill arbetsgivaren ha kvar personalen blir han eller hon fast anställd.
Dessutom ska färre få håltimmar i sina arbetspass, det som kallas för delade turer.

– Fler och fler drabbas av detta när man till exempel jobbar förmiddag, går hem några timmar mitt på dagen och kommer in och jobbar resten av arbetspasset på kvällen. Det skapar stora problem att få ihop sitt privatliv, säger Kommunals ordförande Annlie Nordström i ett pressmeddelande.
Hur begränsningarna ska se ut framgår dock inte.
Runt 355 000 anställda inom kommuner, landsting och regioner och Pactaföretagen omfattas av kraven. De innevarande kollektivavtalen går ut 30 april 2012.

 I förra veckan blev Industriavtalen klara. Där blev löneökningarna 3 procent på 14 månader, eller cirka 730 kronor mer i månaden på en genomsnittslön.