Ingela Gardner Sundström, M, är ordförande i förhandlingsdelegationen för SKL.
– Kommunals krav på löneökningar var väldigt höga. Enligt våra beräkningar kostar lönekraven totalt 4,4 procent, inklusive den jämställdhetspott Kommunal vill ha. Det är långt mycket mer än vad industrins parter enats om.

Vad tycker du om att Kommunal kräver lönepåslag i kronor och inte i procent?
– De har räknat om sitt krav på 3,5 procent till kronor så det är inte så stor skillnad. Men alla beräkningar av löneutrymme från Konjunkturinstitutet och andra görs i procent. För vår del är det lättare att bedöma kostnader i avtalet i procent.

Kan ni gå med på att förbättra villkoren för visstidsanställda?

– Det är en fråga vi redan jobbar med. Den absoluta merparten av våra anställda är tillsvidareanställda. Men vi klarar oss inte utan visstidsanställda.

Kan ni tänka er att begränsa möjligheten att anställa på visstid, förutom vikariat, till högst 12 månader under en period av fem år?
– Det är fel att stapla visstidsanställningar på varandra. Men Kommunals krav skapar svårigheter för oss. Det skulle kunna leda till fler uppsägningar i kommuner och landsting.

Vad tycker du om kravet på en lägsta lön per timme?
– Vi vill inte ha några individanknutna löner överhuvudtaget i våra avtal.

Kommunal vill höja lägsta lönerna i avtalen med minst 860 kronor. Vad tycker du om det?
– Höjda lägsta löner eller ingångslöner gör det svårare för ungdomar att få jobb. Jag ser inget behov av att höja de lägsta löner som redan finns i avtalet. De allra flesta av vår personal tjänar mer. Vi anställer dem för att arbeta med människor. Då kräver vi att de har kunskap och kompetens för att klara detta. Lönen sätts utifrån det.

SKL vill inte ha några centralt beslutade löneökningar. Varför inte det?
– Vi har i flera år tyckt att lönen ska sättas lokalt, efter samtal mellan chef och medarbetare. Vi har redan sådana avtal med akademikerna. Och vi skulle vilja ha ett sådant avtal med Kommunal.

Men om det inte finns några centrala avtal om löneökningar, hur ska då chef och medarbetare veta hur stort löneutrymmet är?
– Lönens storlek ska ju sättas utifrån lönesamtalet med chefen. Det kan möjligen bli ett problem första året men jag tror inte att löneskillnader mellan individer eller mellan olika kommuner och landsting blir för stor. För i så fall skulle vi inte få den kompetenta personal vi vill ha.

Kommunal vill minska orättvisa löneskillnader med en jämställdhetspott. Vad tycker du om det?
– Det är ingen jämställdhetspott utan en låglönepott. Vår sektor består till 80 procent av kvinnor och många av dem tjänar så lite att de skulle omfattas av denna pott. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är små, i kommunerna 1 procent och i landstingen 2 procent.
– Som jag tidigare sagt, vi vill inte ha potter som är knutna till individer eller grupper.

Då går ni inte heller med på att alla ska vara garanterade en löneökning?
– Precis. Vi vill inte ha individgarantier i något avtal.

Delade turer är ett problem tycker Kommunal och vill begränsa omfattningen så mycket som möjligt. Är det något SKL kan gå med på?
– Jag är öppen för att diskutera med Kommunal om vad de ser som problemet. Men jag har inte den kunskapen att jag kan säga att delade turer är ett problem eller att de har ökat i omfattning.

Hur viktigt är det att följa ”märket”, det avtal på 3 procent under 14 månader, som industrin nyligen enats om?
– Jätteviktigt. Den konkurrensutsatta sektorn ska sätta lönenormen. Jag känner oro över att Kommunal inte verkar hålla med om denna princip trots den ekonomiska krisen i världen.

Men ska det inte vara möjligt att trots ”märket” ändra relativlönerna så att de som tjänar för lite kan få mer än andra?
– Den frågan äger inte vi. Jag har inte hört något fackförbund inom till exempel industrin säga att de avstår i löneutrymme för att anställda i kommuner och landsting ska få mer.

Kommunal kräver meddelarfrihet i privata bolag som drivs med skattepengar. Då skulle de anställda där ha samma skydd för sin yttrandefrihet som offentligt anställda. Kan du gå med på det? Du är ju också ordförande och förhandlingsansvarig i Pacta, arbetsgivareorganisationen för privata bolag med kommunala avtal.
– Pass. Det är en fråga jag inte kan svara på just nu. Jag vill titta mer på vad det skulle kunna få för konsekvenser.

Kommunal vill ha ett 1–årigt avtal. Vad tycker SKL och Pacta?
– Vi vill ha ett avtal som löper tills vidare. Vi får se vad vi landar i för avtalsperiod.

Vad har ni för motkrav på Kommunal?
– Inga överraskningar. Vi vill ha ett avtal som bara löper på utan att vi behöver förhandla centralt. Dessa förhandlingar stör utvecklingsarbetet vi har lokalt om exempelvis rätten till heltid, kompetensutveckling och annat. Allt detta stannar upp i avvaktan på vad som ska hända i förhandlingarna.
– Vi vill som sagt inte heller ha några centralt bestämda löneökningar eller något centralt bestämt löneutrymme.