– Missnöjet i personalgruppen är stort. Det känns inte som att vi har en värdig arbetstid. Vi har väldigt mycket övertid, folk jobbar på sina lunchraster. Och våra senaste APT-träffar har fått ställas in för att det inte finns vikarier, säger hon.
Det har också blivit mer delade turer med längre arbetspass under hösten, berättar hon.
Nu ska hon med hjälp av facket skriva en ny anmälan till Arbetsmiljöverket.

Det var i våras som facket slog larm första gången till Arbetsmiljöverket på grund av de försämrade arbetsvillkoren sedan LOV infördes.
Som ett resultat minskades ersättningen per hemtjänsttimme. Då minskades den så kallade kringtiden: restid, planering, och tid för oförutsedda händelser.

De förbättringar som har gjorts sedan förra anmälan har endast gällt den så kallade servicegruppen inom hemtjänsten.
– På vissa områden har det blivit bättre medan det för andra inte märks så stor skillnad ännu. Men det vi jobbar med är att till exempel stärka upp kontaktmannaskapet så att personalen får lägga upp mer av dagen själv, säger verksamhetschefen Viviann Dannelöv.

Har ni medvetet fört Arbetsmiljöverket bakom ljuset?
– Det får de avgöra i så fall. Men vi har jobbat med jättemånga områden.
Efter årsskiftet är tanken att gruppcheferna blir av med en del administration och ska finnas ute mer i verksamheterna. Något som Danelöv hoppas skall minska trycket något
Men åt den låga ersättningen på 212 kronor per hemtjänsttimme har ännu ingenting gjorts.
– Man har sagt från politiskt håll att ersättningen ska ses över, säger Viviann Dannelöv.

En sak till lovar hon, att personalen skall få tillbaka sina möten på morgnarna, som tidigare ströks på grund av det pressade schemat.
– Vi har inte pengar till det men vi tror ändå att det ska löna sig att medarbetarna får chans att träffas.
Någon extra ledighet under jul och nyår blir det inte för Ethel Henriksson och hennes kollegor, på grund av vikariebristen.
– Inga semestrar beviljas, säger Ethel Henriksson.

LOV – Lagen om valfrihetssystem

Lagen om valfrihetssystem är vanligast i hemtjänsten.
Brukarna ska få välja privat eller kommunal vård.
Fri etablering för de företag som uppfyller de krav och villkor som kommunen ställer upp.
Ersättningsnivån är den samma för kommun och företag.
Varje kommun beslutar själv om ersättningsnivån.