Flera landsting och kommuner har infört förbud att fotografera patienter, personal, nyfödda bebisar, lussande förskolebarn eller elever i skolan.
Många anhöriga har protesterat mot detta. Men Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, anser att det är okej om kommuner och landsting vill införa fotoförbud. SKL hänvisar till tidigare beslut av JO som bygger på att sjukhus och skolor inte är allmän plats även om allmänheten har tillträde till lokalerna där.

Att publicera bilder från sjukhus och skolor kan också enligt JO vara ett brott mot PUL, personuppgiftslagen, om den fotograferade inte har givit sitt tillstånd.
Men det är alltså enligt SKL helt okej att förbjuda fotograferande av en lycklig mamma med sitt nyfödda barn även om bilden enbart ska finnas hemma i familjalbumet.

I januari väntas dessutom regeringen lägga ett förslag som ska göra det svårare än i dag att fotografera även på andra platser än sjukhus och skolor. Syftet enligt regeringen är att värna den personliga integriteten.