Andelen män som arbetar i kommunal förskola är i dag så låg som 2,8 procent. På fristående förskolor är siffran 5,3 procent. Därför vill regeringen nu satsa 16,5 miljoner kronor för att främja jämställdheten.

För pengarna ska Skolverket göra en analys av vilka åtgärder som har gjorts sedan 1970 för att öka andelen män i förskolan. Skolverket ska också lyfta fram goda exempel på förskolor där man har lyckats få fram fler män i personalen. Verket ska dessutom undersöka läget i andra länder, och sammantaget ska detta leda fram till förslag som ökar jämställdheten på förskolorna.
– Förskolan ska vara en attraktiv arbetsplats för både kvinnor och män, säger Nyamko Sabuni i ett pressmeddelande.
Inom miljonsatsningen ligger också insatser för bland annat fortbildning i sex- och samlevnadsundervisning, insatser för att motverka hedersproblematik och utbildningsinsatser för rektorer och förskollärare.