Efter den senaste tidens vårdskandaler måste kommunerna få större möjligheter att ingripa, anser Sam Sandberg som tidigare varit ombudsman på Kommunal. Han vill att kommunerna ska få bättre verktyg för att kunna genomföra tillsyn av framför allt privat styrda äldreboenden, där det är svårt att få till förändringar.
 
”Nu när kraven på privat driven äldreomsorg förväntas skärpas och kommunerna måste leva upp till sitt tillsyningsansvar, behöver de även få de instrument, som behövs för att kunna fullgöra sina åtaganden”, skriver Sam Sandberg på SvD Opinion.
 
Han menar att man kan ta efter bostadsmarknaden där en misskött fastighet kan tvångsförvaltas av hyresnämnden efter ansökan av kommunen eller en organisation av hyresgäster. Det innebär att en förvaltare får ta hand om fastigheten fram till att hyresnämnden beslutar om åtgärder.
 
I det här fallet skulle kommunen och Socialstyrelsen kunna ansöka om tvångsförvaltning. Sam Sandberg påpekar att detta även bör gälla kommunala äldreboenden och att det ska finnas möjligheter för boende och anhöriga att ansöka om tvångsförvaltning vid eventuella missförhållanden.