Hittills i år har Försäkringskassan upptäckt felaktigt utbetald ersättning för personlig assistans för 39 miljoner kronor.
Det motsvarar mindre än två promille (ca 0,15 procent) av det totala beloppet utbetald assistansersättning 2011. I Försäkringskassans prognos för 2011 skulle cirka 25 miljarder kronor betalas ut i ersättning i år. Då är en mindre andel av de pengarna kostnader som kommunerna har för de 20 första assistanstimmarna.
Som en jämförelse så presenterade Skatteverket för några år sen en utredning som visade att det totala skattefusket i Sverige då motsvarade en summa på 133 miljarder kronor. 
 
Försäkringskassan ska, för att sätta dit fuskare, öka samarbetet med Riksåklagaren, Polisen och Skatteverket.
Kassan får inte några extra pengar för detta utan omprioriterar i sin verksamhet. Hur mycket resurser som nästa år ska läggas på att jaga assistansfuskare, vill Försäkringskassan inte avslöja.
– Det ligger i sakens natur. Vi vill inte visa dem som har anledning att oroa sig hur mycket kraft vi satsar på det här. Men det är förstås ett antal handläggare, säger Svante Borg, försäkringsdirektör på Försäkringskassan.
 
Samma dag som detta presenterats skriver också socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) på DN debatt att Försäkringskassan får i uppdrag att ta fram förslag på regelförenklingar i hela socialförsäkringssystemet. Enligt Kristersson kan hälften av alla felaktiga utbetalningar i bidragssystemet bero på slarv eller fel i blanketter.