– Det viktigaste är att få en vård som är mer sammanhållen kring den enskilda, och att vi kan undanröja strider om revir och var gränsen går, sa socialminister Göran Hägglund när satsningen presenterades.
För att överhuvudtaget kunna få del av satsningen måste kommunerna och landstingen ha en plan för hur de ska samarbeta. För varje år ska kraven höjas.
70 procent av pengarna ska gå till kommunerna och 30 procent till landstingen. Pengarna delas ut i efterhand, till de huvudmän som kan visa att de nått resultat. Två sådana mätbara resultat är minskad slutenvård, och att färre skrivs ut från sjukhuset bara för att läggas in igen efter mindre än en månad.
På Sveriges Kommuner och Landsting är man nöjd med satsningen. Ordföranden Anders Knape instämmer i att vården behöver bli bättre.
– Man kan alltid tycka att vi borde göra saker även utan pekpinnar, men ibland behöver man en liten kick, säger Anders Knape.

4,3 miljarder på fyra år

Satsningen inleddes redan 2011 i liten skala och pågår till 2014. Sammanlagt 4,3 miljarder kronor ska delas ut. 
I satsningen ingår också att förbättra läkemedelshanteringen, den palliativa vården och demensvården. 

De mest sjuka äldre

Till gruppen räknas personer över 65 år som till exempel bor i särskilt boende, har fler än 25 hemtjänsttimmar i månaden, eller vårdas mycket på sjukhus.
Gruppen består av 300000 personer. 
60 procent är kvinnor. 
58 procent är över 80 år.