Efter många larm om missförhållanden på äldreboendet Vintertullen i Stockholm fick vårdbolaget Attendo inte förlängt förtroende att driva det vidare. Men nyligen vann de upphandlingen om att ta över ett annat äldreboende, Katarinagården, som ligger i närheten av Vintertullen. Flera anhöriga som flyttat sina nära från Vintertullen till Katarinagården för att komma ifrån Attendo är nu mycket oroade. Nätverket Gemensam välfärd Stockholm håller därför en manifestation på torsdag i samband med ett möte i Södermalms stadsdelsnämnd.
– Det är skandalartat att de vunnit upphandlingen och får ett boende så nära. Politikerna verkar inte bry sig om att de misskött sig förr, säger Per Lorentzon, talesperson för nätverket.

Flera oppositionspolitiker kommer också att närvara vid manifestationen. En av dem är miljöpartisten Erik Malm.
– Upphandlingen måste stoppas. Det vore oseriöst annars eftersom Attendo inte fått förlängt förtroende på ett annat boende. Eftersom det bara gått ett halvår vore de märkligt att inte kunna ta in tidigare erfarenheter, säger han.

Ulf Bjerregaard är Kommunals representant i stadsdelsnämnden, och han är kritisk till att det finns en vilja att privatisera all äldreomsorg på Södermalm.
– Vår inställning är att det är fel att ta ut vinst i skattefinanserade välfärdstjänster, säger han.

Moderaterna i stadsdelsnämnden har ställt sig frågande till upphandlingen av Katarinagården. Men beslutet fattades på central nivå inom Stockholms stad. Finansborgarrådet Sten Nordin (M) har efter höstens debatter om brister hos bland andra Carema och Attendo stoppat kommande upphandlingar. Det pågår också en utredning om det är juridiskt möjligt att riva upp upphandlingen om bland annat Katarinagården.