I en sista slutspurt för att rekrytera fler medlemmar innan året är slut kommer Kommunal nu att genomföra en nattkampanj under två veckor, med start nästa vecka.
– Grundsyftet är självklart att värva medlemmar. Men sedan är syftet också att synas på natten, då nattpersonal inte ser facket så ofta måste vi synliggöra att vi finns och att vi tänker på deras arbetssituation, säger Peter Jonson som är ombudsman på Kommunal Stockholm och ansvarig för kampanjens Stockholmsavdelning.

Det kommer att genomföras nattliga besök på arbetsplatser för att tala med de arbetare som kanske inte kan vara med på medlemsmöten, inte träffar facket på arbetsplatsen och inte har lika lätt att framföra sina synpunkter. Exempel på ställen som ska besökas är arbetsplatser inom vård och omsorg, lokaltrafiken och räddningstjänsten.
– Man frågar hur de har det, hur de mår, vad de vill att Kommunal ska göra, vad de tycker är dåligt och vad de tycker är bra, säger Peter Jonson.

Förutom det kommer förbundet att köra reklam på radio och webb nattetid. Det blir också ljusskyltar längs med motorvägen och reklam på hemsidor som är populära för målgruppen. Det kommer även att finnas möjligheter till att erbjuda nattarbetare skjuts hem.
– Träffar man kanske en busschaufför eller någon annan som ska sluta kan man skjutsa hem dem eller till någon knutpunkt, säger Peter Jonson.

Själv ska även Peter Jonson ge sig ut och han är positiv till att Kommunal nu tagit initiativet.
– Vi har tidigare uppmärksammat visstidsanställda, så det är bra att vi nu vänder vi oss till nattpersonalen.