SVAR: Ditt extraarbete hos landstinget är en så kallad bisyssla och i  kollektivavtalet för anställda inom kommunerna finns en bestämmelse om bisysslor. Där sägs att arbetstagaren på begäran ska anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgiv­aren anser behövs för att bedöma bisysslan. Det finns vidare angivet att arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan i vissa situationer.
När det gäller din typ av extraarbete kan arbetsgivaren förbjuda bisysslan om den kan inverka hindrande på arbetsuppgifterna, det vill säga att du blir så trött att ditt arbete hos kommunen påverkas negativt. Bestämmelsen är en så kallad arbetsgivarventil, vilket innebär att det är upp till arbetsgivaren att bestämma om förbud mot bisysslan eller inte. Arbetsgivaren får dock inte använda sig av denna rätt på ett sätt som är godtyckligt eller otillbörligt. En bisyssla får exempelvis inte förbjudas för att trakassera eller bestraffa en arbetstagare.