Idag arbetar Ulrika Lorentzi på Kommunals förbundskontor. Men förra året ledde hon och kollegan Kicki Scheller jämställdhetsprojektet på Södermalms hemtjänst.
Även i den praktiska utbildningen fick de pröva sig fram med olika övningar, bland annat rollspel kring olika dilemman.
– Det var otroligt uppskattat, säger Ulrika Lorentzi.
Hon uppfattade de anställda som nyfikna och aktiva. Men flera hade i början förutfattade meningar om vad jämställdhet var.
– En vanlig reaktion är ”vi ska väl inte behöva ändra på de äldre?”. Nej, det ska vi inte, men vi ska inte förutsätta att alla äldre män bara är intresserade av fiske, säger hon.

Det är viktigt att hela tiden hålla fast vid jobbperspektivet, påpekar Ulrika Lorentzi. Det handlar inte om vem som städar mest i sitt eget hem.
– Det gäller att koppla till verksamheten, att det faktiskt finns jämställdhetskrav som ska uppfyllas, säger Ulrika Lorentzi.
Hon berättar att även hon fick flera aha-upplevelser under kursen.
– Det som fick mig att fundera över mina egna fördomar var mötet med brukare. Man tror inte att det ska komma en 97-årig farbror och säga ”klart jag är feminist”, säger Ulrika Lorentzi.