– Det är en sanning med modifikation. Det är en värdegrundsutbildning som vi anordnar för första gången och den startar i slutet av januari så det har inte sökt några tidigare eftersom vi inte har anordnat kursen. Nu har vi fått in 600 ansökningar inom några veckor. Man kan ju spekulera i om intresset blivit större, men det är ingen som vet det utan det är bara spekulationer.

Trodde ni att ni skulle få så många ansökningar?
– Nej, kanske inte riktigt så här många eftersom det är första omgången. För att vara det tycker jag att vi har fått bra respons.

Hur kommer det sig att ni ska ha denna utbildning?
– Det är ett uppdrag vi har fått av regeringen som hänger ihop med att det sedan årsskiftet 2011 står med i socialtjänstlagen att omsorgen ska inriktas på att äldre ska få ett värdigt liv och känna välbefinnande. Rent konkret vill vi höja kompetensen i de här frågorna så att man kan jobba för detta.

Finns det ett behov av att ha sådana här kurser?
– Regeringen har ju uppenbarligen tyckt det eftersom de har tagit initiativet. Att efterfrågan är hög har vi också sett på antalet ansökningar.

Vad kommer ni att ta upp?
– Dels handlar det om värdegrunden i dess sammanhang, kring lagstiftning och juridik. Den andra delen är etik och humanism i teori och etiska frågor som kan förekomma i arbetet med äldre. Det tredje är om kommunikation och hur man förmedlar ett budskap, men också om att kommunicera med de äldre. Den fjärde delen handlar om hur man ska följa upp arbetet. Det är ett systematiskt förbättringsarbete som man brukar prata om, att man följer upp arbetet för att se hur det ska förbättras.

Vilka riktas kursen till?
– Den huvudsakliga målgruppen är enhetschefer, första linjens chefer med ansvar för verksamheten, personalen och budgeten. Men också biståndshandläggare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Får personer utanför dessa grupper anmäla sig?
– Man får självklart anmäla sig, i mån av plats kan man få gå på kursen. Tänker du på Kommunalarbetarens målgrupp är det inte säkert att den är skräddarsydd för den typen av vårdpersonal, men självklart kan det finnas personer där som den passar för.

Var ges den?
– Den är i huvudsak på distans, så den ges över hela landet. Men flera lärosäten är upphandlade för att arrangera kurserna och vid två tillfällen under kursens 20 veckor blir det fysiska träffar.

Fotnot: Utbildningen är en högskolekurs som läses på kvartsfart och omfattar 7,5 högskolepoäng. Sista ansökningsdag är den 15 december.

Länk: ”Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden – Socialstyrelsens värdegrundsutbildning inom äldreomsorgen”