Än tycker många att män är bättre på att byta lampor och kvinnor bättre på att städa. Jeanette Frison Kronvall och Göran Rosengren vill komma bort från såna fördomar.

Förra året började Södermalms hemtjänst jobba för att öka jämställdheten. Nästan alla har fått utbildning, och diskussionerna har varit många och långa. Jeanette Kronvall och Göran Rosengren öser på med exempel på saker de har upptäckt under projektets gång.
– Kvinnor är vi mer omhändertagande med, talar om släkt och barn, med män talar vi mer om sport och om vad de jobbade med, säger Jeanette.
– Vi killar får alltid byta glödlampor och dammsugarpåsar, säger Göran.
– En kvinna som har söner får mer hjälp än en som har döttrar, säger Jeanette.

De sitter och berättar i en trång källarlokal under ett stort servicehus. Undersköterskan Göran Rosengren har kommit in från fältet, och samordnaren Jeanette Kronvall har övertalat sin kollega att lämna rummet en stund.
De reagerade olika när jämställdhetsprojektet inleddes. Gö-ran var varken positiv eller negativ, utan öppet nyfiken. Han säger att han aldrig haft något direkt genustänk, bara försökt behandla alla lika.
– Jag såg det som en chans att lära mig något mer, säger Göran.
Jeanette, som hade funderat över jämställdhetsfrågor i flera år, blev jätteglad.
– Jag tänkte YESSSS!!! utropar Jeanette, och visar en segergest med händerna.

Göran Rosengren vattnar blommorna.
Oftast vill både män och kvinnor hellre bli duschade av en kvinna än av en man. Många har synpunkter på vem som sköter blommorna och proppskåpet också – men det är inte lika känsligt.

Men även om Jeanette tänkt mycket på jämställdhet, hade hon inte insett hur aktuell frågan är i hemtjänstens arbete. Efter utbildning och många diskussioner stod det klart att de alla hanterar situationer där jämställdhet är viktig, varje dag.
Till att börja med är bristen på jämställdhet orsak till att hemtjänst är ett yrke med låg status och låg lön. Det beror på att traditionellt kvinnliga uppgifter värderas lågt i samhället. Att kunna ge omsorg, laga mat och städa har betraktats som inneboende kvinnliga egenskaper, i stället för de yrkeskunskaper de är.
Den här synen kan också göra det svårare för män i yrket. Man tror att de är sämre på jobbet. Jag frågar Göran om han har märkt av det.
– Oh ja! De tror att jag inte kan städa och inte laga mat, säger Göran.
De här åsikterna kan finnas hos alla, arbetskamrater, chefer, anhöriga och brukare. Besvärli-gast är det om brukarna, de gamla, tycker så, och därför inte vill ha hjälp av manlig personal.

Göran säger att det alltid brukar gå att lösa, bara man går varligt fram. Ett bra sätt är att man börj-ar med att vara två som kommer för att städa, en kvinna och en man. När brukaren ser att mannen kan städa, får han fortsätta komma.
– En del blir uppriktigt förvånade att man kan, säger Göran.
Ännu känsligare är hjälp med duschning. Både män och kvinnor brukar föredra att få hjälp av en kvinna. Där är det ännu viktigare att inte tvinga på någon hjälp från en man.
– Men bara man får en relation så blir man en person, inte ett kön, säger Jeanette.

Göran och Jeanette är med i företagets nybildade jämställdhetsråd. De påpekar att de är precis i början av en lång process – först ska de identifiera problemen, sen sätta upp mål och komma fram till hur man når målen.
Det är en bra början att större delen av personalen fått utbildning om jämställdhet, och vet vad det handlar om. Sen är inte alla lika positiva som Göran och Jeanette.
– Många säger ”ska vi tvinga på de gamla förändringar”, säger Göran.
– Men vi ska inte förändra dem. Vi ska behandla dem rättvist, fyller Jeanette i.
– Ge Agda en chans att prata fotboll, om hon är intresserad av det. Förutsätt inte att hon är intresserad av knyppling. Det handlar om att alla ska få så bra hjälp som möjligt, oavsett kön, etnicitet och religion, säger Göran.

Göran Rosengren

Yrke: Undersköterska. Ålder: 54 år. Jobbat i hemtjänsten sedan 1994.

Jeanette Frison Kronvall

Yrke: Samordnare. Ålder: 46 år. Jobbat i hemtjänsten sedan 1994, före det på servicehus.

Projektet

Startade 2010.
Fick pengar från Sveriges Kommuner och Landsting.
Först utbildades ledningen, sedan samordnarna.
127 anställda fick en basutbildning på två gånger två timmar.
21 anställda fick gå en fördjupningskurs på fem gånger tre timmar.
Brukare och anhöriga träffades i fokusgrupper.
Biståndshandläggare var med på ett seminarium.

Så går man vidare:
Ett jämställdhetsråd är bildat. Rådet ska komma fram till konkreta mål för jämställdhetsarbetet.
Jämställdhet tas upp på alla arbetsplatsträffar. En kortlek med diskussionsfrågor används för att hålla diskussionerna i gång.
Särskilda samtalsgrupper om jämställdhet ska dras i gång. Några anställda utbildas till samtalsledare.
Jämställdhet är med i den obligatoriska grundutbildningen som alla fast anställda ska ha.

Här krockar det

Några exempel på bristande jämställdhet i hemtjänsten som kom fram under projektet på Södermalms hemtjänst:

Mellan anställda och brukare/anhöriga:
En del brukare
vill inte ha hjälp av män, för de tror männen är sämre på omvårdnad och städning.
Kvinnor blir mer ompysslade, får mer hjälp att se bra ut, kläder och hår.
Hemtjänstpersonalen ringer oftare döttrar än söner.
Manlig personal får frågan om de är läkare.
Kvinnlig personal uppger att det händer att manliga brukare tafsar eller kommer med sexuella anspelningar.

Mellan anställda:
Män förväntas göra
tekniska saker, som att byta lampor och proppar.
Män skickas till hem där det är risk för hot och våld. Man tänker inte på att de också kan vara rädda.

I biståndsbesluten:
Mäns sociala
bakgrund beskrivs utförligare än kvinnors.
Män och kvinnor beviljas hjälp med olika saker. Till exempel får män mer promenader, kvinnor mer dusch. Män får mer hjälp med mat och matlagning.