SVAR: Om man säger upp sig själv utan giltiga skäl blir man avstängd i upp till 45 ersättningsdagar. För att slippa avstängningen behöver du läkar­intyg, där det tydligt står att du inte kan fortsätta med ditt arbete av hälsoskäl. I intyget ska det också tydligt framgå att din arbetsgivare inte kan erbjuda dig något annat arbete du kan ta utan att det påverkar din hälsa.
För att slippa avstängningen behöver du ha läkarintyget innan du säger upp dig. Eftersom läkaren måste intyga att du inte kan få annat arbete hos din arbetsgivare måste ni först diskutera det med arbetsgivaren, men du behöver inget separat intyg från denne.
Karensdagarna är något annat än avstängning. Alla som får ersättning från a-kassan behöver först göra sju dagars karens.