– Till stor del handlar det om våra deltidare som inte längre får någon ersättning, säger Helena Wågberg, chef för Kommunals a-kassa.
Sedan den så kallade deltidsbegränsningen infördes 2008 har 12 000 medlemmar i Kommunals a-kassa fått besked om att deras stämpeldagar tagit slut, enligt Helena Wågberg.
2008 sattes gränsen för deltidsstämpling vid 75 dagar mot tidig­are 300.
Enligt de siffror KA tagit fram är det i år 51 procent av de arbetslösa medlemmarna i a-kassan som under de fyra månader vi tittat på får ut a-kasseersättning. Men enligt a-kassornas samorganisation, SO, är det egentligen en ännu lägre andel som får a-kassa.

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslösa och siffrorna från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, tas fram på olika sätt. Det gör att en person som är ersättningstagare en viss tidpunkt inte alls säkert räknas som arbetslös vid samma tidpunkt.
– Sannolikt diffar det på cirka 10 procent, men det är en gissning, säger Anders Wickander vid SO.
När Arbetsförmedlingen förra året undersökte frågan, var det cirka 40 procent av de arbetslösa som var berättigade till ersättning. Och i en prognos för 2011, sade man då att cirka 25 procent av de arbetslösa skulle få ut a-kasseersättning i år. Någon undersökning för i år har Arbetsförmedlingen inte gjort.
Det framgår av KA:s undersökning att regelverket slagit betydligt hårdare mot Kommunals arbetslösa medlemmar jämfört med IF Metallarna i industrin och tjänstemännen i kommunerna.
– Det är många av våra medlemmar som jobbar som timvikarier och det är tuffare i dag att få ihop till ett arbetsvillkor, säger Helena Wågberg.
Så de osäkra arbetsvillkoren för Kommunals medlemmar återspeglas även i de här siffrorna?
– Ja, så kan man uttrycka det.
Den allra största orsaken till att allt färre av de arbetslösa är berättigade till a-kassa har att göra med det skärpta arbetsvillkoret, som kom 2007. Då höjdes gränsen från 70 till 80 timmars arbete per månad i sex månader inom ramen för en 12-månadersperiod för att kunna få ut ersättning.

Förutom deltidsbegränsningen och kravet på mer arbetad tid i arbetsvillkoret så har också studerandevillkoret tagits bort, som gjorde det möjligt för studerande att stämpla när studierna var avslutade.

STÖRST MINSKNING BLAND KOMMUNALARNA
Andel som får a-kassa i tre förbund, av dem som är medlem i a-kassa och är arbetslösa.

Andel som får a-kassa i tre fackförbund.

JANUARI 2007: Arbetsvillkoret skärps.
Minst 80 timmars arbete per månad krävs för att komma med i a-kassan, mot tidigare 70 timmar.
Studerandevillkoret tas bort, det enda sättet att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning är att arbeta.

APRIL 2008: Deltidsbegränsningsregeln införs.
Den som jobbar deltid och stämplar upp till heltid kan göra det i max 75 dagar, mot tidigare 300 dagar.

Källa: Egen bearbetning av siffror från Arbetsförmedlingen och IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. De mäter på olika sätt, därför blir statistiken inte helt samstämmig, men ger en bild av utvecklingen.

Få får ut 80 procent av lönen

Få får ut de 80 procent av tid­igare inkomst som a-kassan egentligen ska försäkra för.
Enligt den senaste undersökningen från a-kassornas samorganisation får 12 procent av dem som arbetar heltid ut 80 procent i a-kassa.
För Kommunals medlemmar är motsvarande siffra knappt 25 procent.