– Det är ett snabbt och effektivt sätt att hålla igång sysselsättningen i kommunerna och att hålla igång efterfrågan i ekonomin, säger LO-ekonomen Lars Ernsäter.
LO-ekonomerna vill att finansminister Anders Borg (M) snarast presenterar en tilläggsbudget för nästa år som ska innehålla reformer på ungefär 15 miljarder kronor.
Förutom höjda statsbidrag anser ekonomerna på LO att pengarna ska användas till en aktivare arbetsmarknadspolitik och en bättre arbetslöshetsförsäkring.

Liksom de flesta övriga ekonomiska experter i Sverige och runt om i världen blev LO-ekonomerna tagna på sängen av den pågående Euro-krisen. Därför reviderar LO sin prognos av den ekonomiska utvecklingen de kommande åren kraftigt jämfört med i våras.
I våras hette det att BNP skulle växa med 3 procent nästa år. Nu skriver LO ner prognosen till 1,3 procent. I våras räknade LO-ekonomerna med en arbetslöshet nästa år på 7 procent. Nu säger de i stället 8 procent och 8,5 procent 2013.
Har ni någonsin reviderat en prognos så kraftigt på bara ett halvår?
– Ja det har hänt förr. Men i det här sammanhanget är vi ju inte ensamma. OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) gjorde precis samma bedömning av tillväxten i våras som vi gjorde, säger LO-ekonomen Mats Morin.

LO-ekonomerna skickar också med ett budskap till den nyss inledda avtalsrörelsen, och varnar för allt för låga löneökningar.
– Man måste se till att hushållens inkomster ökar i rimlig takt. Vi räknar i vår prognos med en löneökningstakt på 3,4 –3,5 procent.
Nyligen förkastade facken inom industrin ett lönebud på 2,6 procent.
LO-ekonomerna räknar med några magra år, som en följd av Euro-krisen. Däremot tror de inte på att situationen utvecklar sig till en finansiell krasch eller liknande.
– Jämfört med finanskraschen för några år sedan så blir påverkan på den svenska ekonomin den här gången betydligt mildare, men samtidigt påverkar det bredare eftersom den privata konsumtionen tar stryk på ett annat sätt, säger Lars Ernsäter

Samtidigt påpekar LO-ekonomerna att det finns en risk för ett alternativt scenario där skuldkrisen i Europa förvärras allvarligt. Då blir den ekonomiska utvecklingen i Sverige ”väsentligt sämre”, skriver de i rapporten.