Ge Herre lära känna vägen till dig;
Klivande ensam i vildmarken i livet.
Låt veta att du alltid är nära honom
stödjer låt inte upphör i sina vägen.
Om även går i vilse i synd labyrinten
surrade med växlingar hans öde.
gråtande med förtvivlan, söker, kalla dig
Var är min Gud, varför har du övergivit mig.
Lyfter huvudet mot himlen gråter han och
frågar Gud; är tårar blandat med regnen.
Närmar till  himlen viskar i sin bön.
Herre, lär mig att jag kunde hitta dig alltid 
och i varje form och yttring av livet.I den fantastiska mirakel av födelse
i snudda vid fladdrande nästa fjäril
och jag hörde dig näktergals sång.
Och när Herren Gud kommer att vilja se dig
Låt blinker ljusare stjärna på himlen.

The Lord give learn…..

The Lord way to you give learn;
After pathless tracts of lives solitary stepping.
Let´s it knows, that you are at before near
Let´s it lean him in way not cease.
Even when it will wander in labyrinth of sin
He lash changeable railroads of fates
It searches from desperation weeping you call
Where you are my God leave
To part of in tears sky taking away head
God ask it with rain assorted tear?
It whispers for sky in prayer approximating
It instruct me be able Lord you the find
Always and in each form and aspect of life.
In amazing miracle of birth of child
in preening beside butterfly overfly and
I heard you in nightingale´s song order.
When the Lord God wish see you
Let´s star will flicker on sky brightly.