Under en längre tid har arbetsmiljön hemma hos två brukare nu varit ett problem. Rökning och dålig ventilation har gjort att personalen snart inte klarar av att arbeta där.
– Den luftrenare som ställts in får inte vara påslagen, man får inte öppna fönstret och vädra. Sedan är högsta värme på och de röker inne medan personalen är där, säger Sofi Stockhaus som är Kommunals skyddsombud.

Då det här fallet har varit extremt och arbetsgivaren, Nora kommun, inte kunnat lösa problemet vände hon sig till Arbetsmiljöverket. I veckan träffades parterna för diskussion.
– Vi har pratat om många olika former av lösningar som är mer eller mindre realistiska, säger Sofi Stockhaus.
Problemet är att socialtjänstlagen och arbetsmiljölagen krockar. Brukaren måste få ha rätten att röka i sitt eget hem medan personalen ska arbeta i en miljö där hälsan inte riskeras. När dessa fall varit uppe tidigare har socialtjänstlagen gått före.
– Vi måste driva de här fallen varje gång de kommer upp för det är ett jätteproblem, säger Sofi Stockhaus.

Det håller kommunen och Arbetsmiljöverket med om. Man ska nu mäta luften i brukarnas hem för att se hur skadlig miljön är att arbeta i, och sedan ska kommunen försöka tala med brukarna än en gång. Vid tidigare försök har inte det fungerat, de har lyssnat och sagt att de ska bättra sig, men sedan fortsatt som vanligt.
– Problemet är att det till slut inte är någon personal som ställer upp och jobbar där. Personalen är lojal men tycker att det nu har gått lite långt, säger Sofi Stockhaus.
Arbetsmiljöverket ska nu diskutera fallet med sina jurister och i sin distriktsledning för att se hur de ska driva ärandet vidare.