”Regeringen har inte återkommit med något förslag. Därför vill utskottet att riksdagen på nytt uppmana regeringen att återkomma med ett förslag senast den 1 mars 2012”, står det i ett pressmeddelande från socialförsäkringsutskottet.

Kraven från de fyra oppositionspartierna är:
• De som tidigare haft tidsbegränsad förtidspension och är nollklassade ska få tillbaka sin tidigare ersättning.?
• Arbetsförmågan ska efter 180 dagar prövas enligt de gamla reglerna. Alltså mot normalt förekommande arbeten, inte som i dag fiktiva.

Enligt riksdagsbeslutet i somras skulle de nya reglerna, som alltså inte kommit, börja gälla den 1 januari 2012.