Barnskötaren Lina Neman jobbar på nattförskolan. Dit kan föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid lämna sina barn. Dygnet runt, året om är barn i åldrarna 1-12 år välkomna till förskolan.
– Vi försöker skapa en så hemlik miljö som möjligt. Vi lämnar och hämtar barnen på skolan, äter middag och umgås med barnen i fokus. En del blir hämtade vid tio på kvällen, andra sover över, och kan då komma hit vid åtta på kvällen, säger Lina Neman.

Mellan klockan 19.00 och 06.30 gäller nattligt avtal då personalen får lön för hälften av jourtiden och jourersättning samt ob för den andra halvan av passet. Det beror på att det är tänkt att personalen kan sova under den tiden, eftersom barnen sover då.
Men en del nätter är personalen uppe med barn hela natten av olika anledningar.
– Vi är jättemissnöjda med avtalet. De flesta barnen sover inte klockan sju och vi har barn som vaknar vid flera tillfällen på natten. Alla barn har olika omsorgsbehov och man får inte glömma att barnen inte sover i sin egen hemmiljö. Några har hemlängtan, sover oroligt, tappar nappen eller behöver gå på toaletten – sådant som ingår i den verkliga vardagen. Det är lika viktigt att finnas där för barnen på natten som på dagen, vårt ansvar är exakt lika stort. Vi tillåter oss aldrig att falla i djup sömn eftersom att vårt största uppdrag är att skapa trygghet och säkerhet för barnen, säger Lina Neman.

Hon berättar att på nattförskolan finns det inget som heter sova för personalen, man vilar med ett öga öppet.
– Vi arbetar oftast ensamma också, vilket gör vårt ansvar ännu större, säger Lina Neman.
I två års tid har de varit i kontakt med facket om sitt missnöje över avtalet.
– Jag trivs jättebra med sättet att jobba men det känns absurt att vi jobbar timmar som vi inte får fullt betalt för, säger barnskötaren Petra Hallqvist.

Maria Andersson är facklig företrädare och hon menar att personalen i det här fallet inte kan jobba med jourersättning längre.
– Under 2011 har det blivit en markant ökning med ”nattis”. De får inte sova i lugn och ro och då ville man att vi skulle säga upp avtalet, säger hon.
Avtalet sades därför upp och nu ska man inleda förhandlingar med kommunen. Målet är att utgå från de allmänna bestämmelserna i stället för att fortsätta med jour. Att då lägga om schemat helt för verksamheten och börja med kvälls- och nattskift.
– Vi vill att man gör som på vanliga nattarbeten, att man börjar klockan 22.00 och slutar klockan åtta på morgonen, säger Maria Andersson.

Det skulle då räcka med att en person arbetar nattpasset, menar hon. För personalen är det glädjande att processen nu är i gång. Den 7 december ska förhandlingarna börja.
– Det är positivt att något äntligen händer, sedan får vi se om vårt krav att få full ersättning där alla timmarna räknas går igenom. Vi förväntar oss ett fortsatt stöd från vårt fackliga förbund, säger Lina.