Kommunal har djupintervjuat 320 sjukskrivna och utförsäkrade medlemmar.
I samband med rapporten ställer Kommunal ett antal krav med mycket fokus på arbetsmiljön: Högre bemanning, obligatorisk företagshälsovård men också sanktioner mot arbetsgivare som inte sköter sig.
– Arbetsplatserna tillåts fortsätta producera ohälsa, vi har 320 djupintervjuer som belägger detta. Vi har ett berg av människor som kommer att bli allt sjukare, säger Annelie Nordström.

Marie Silfverstolpe från Almega, som var arbetsgivarrepresentanten vid Kommunals paneldebatt i ämnet, hade invändningar och menade att i vart fall Almegas arbetsgivare gör mycket.
Förutom krav på en förbättrad arbetsmiljö vill Kommunal ha ett annat regelverk i sjukförsäkringen.
– Både det sätt arbetsgivarna agerar på och sjukförsäkringens regelverk är ovärdigt, säger Nordström.

Av de intervjuade i undersökningen hade 57 procent av de utförsäkrade, efter arbetslivsintroduktionen, återvänt till sjukförsäkringen. Drygt tio procent har återgått i arbete, och då handlar det mycket om anpassat arbete, ofta på deltid eller visstid.
De har också blivit fattigare av utförsäkringen, visar undersökningen. Mer än en tredjedel har fått minst 5 000 kronor mindre i månaden att leva på. För 27 procent har inkomsten minskat med mellan 2 500 och 5 000 kronor i månaden.

Intervjuerna visar på stort missnöje med Försäkringskassans insatser, en klar majoritet tycker inte att de har fått tillräckligt med hjälp. Däremot var de allra flesta nöjda med arbetslivsintroduktionen och Arbetsförmedlingens insatser, även om väldigt få trodde att det skulle öka deras chans till att kunna arbeta igen.
Cirka en femtedel av dem som utförsäkrades från sjukförsäkringen 2010 och erbjöds plats i den så kallade arbetslivsintroduktionen var medlemmar i Kommunal. De 320 intervjuade medlemmarna är ett representativt urval av dessa. 

Rapporten
85 procent av de intervjuade säger att i dag är helt eller i hög grad begränsade i sin arbetsförmåga.
68 procent säger att de inte fick tillräcklig hjälp av sin arbetsgivare.
15 procent fick anpassade arbetsuppgifter.
62 procent anser att de inte fåt tillräcklig hjälp från Försäkringskassan.
57 procent har återvänt till sjukförsäkringen.
24 procent deltar i arbetsmarknadspolitiskt program.
Drygt tio procent har återgått i arbete.

Kommunals krav
• Fler fasta jobb.
• Obligatorisk företagshälsovård.
• Sanktioner mot arbetsgivare som inte fullföljer sitt rehabiliteringsansvar.
• Ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att granska branscher med höga sjukskrivningstal.
• Mer arbetslivsforskning.
• Fler lönesubventionerade anställningar för långtidssjukskrivna.
• Ta bort de absoluta tidsgränserna i sjukförsäkringen.
• Jämställ ersättningsnivåerna i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen genom höjt tak och ersättning i a-kassan.

Rehabkedjan

Dagens regelverk infördes 2008 och kallas för rehabiliteringskedjan. Den innebär i korthet:
• Efter 90 dagar prövas det om den sjukskrivne klarar sitt vanliga arbete.
• Mellan dag 91 och 180 prövas det om den sjukriven kan utföra annat arbete hos samma arbetsgivare.
• Från dag 181 prövas sjukskrivningen mot hela arbetsmarknaden.
• Ett tak på maximalt 2,5 års sjukskrivning infördes.
• Arbetslivsintroduktion med aktivitetsersättning infördes.