Det var i fjol som Vårdförbundet, som organiserar bland andra sjuksköterskor och laboratorieassistenter, tecknade ett avtal utan centrala lönehöjningar. Dåvarande ordföranden Anna-Karin Eklund hoppades på att detta skulle leda till mer än miniminivåerna.

Och enligt en preliminär och begränsad utvärdering som tidningen Vårdfokus skriver om, fick hon rätt.
– Utifrån de nivåer som hittills har rapporterats in ligger vi i alla fall högre än den garanterade nivån på 1,5 procent, säger Vårdförbundets chefsförhandlare Kerstin Persson till tidningen.
1,5-procentsnivån är en gemensam miniminivå för tjänstemän i den kommunala sektorn.

Tidningen betonar dock att alla individuella löner inte har satts än och att det därför ännu inte går att ge ett säkert snittresultat för avtalet.