Utifrån det Socialstyrelsen kommer fram till ska kommunerna ta fram lokala riktlinjer. Det ska vara ”kvantitativa, mätbara mått”, skriver socialdemokraterna i ett pressmeddelande.
– Den senaste tidens allvarliga händelser har visat på bemanningens betydelse för äldreomsorgens kvalitet. Riktlinjer för bemanning skulle vara ett mycket viktigt verktyg i kommunernas arbete med att säkra en god äldreomsorg, säger Lena Hallengren, socialdemokratisk vice ordförande i socialutskottet i pressmeddelandet.

Kommunal har länge krävt en lag om minimibemanning.
Socialstyrelsen fick tidigare i år uppdrag att ta fram föreskrifter för bemanning i demensvården, även det efter ett förslag från oppositionspartierna.