– Vi har en gemensam handlingsplan tillsammans med Västtrafik. Sedan 2-3 år har vi samarbetat med polisen. Vi måste arbeta tillsammans annars får vi aldrig någon ordning på det. Västtrafik har en samarbetsgrupp som heter LRN (Lokalt-Regionalt Nätverk), säger Anders Larsson, trafiksäkerhetschef för busstrafiken vid Göteborgs spårvägar (GS Buss).

Tillsammans med Västtrafik arbetar bussentrepenörer som GS Buss och Veolia förebyggande på flera fronter. Trots det har attackerna i år varit mer omfattande än någonsin.
– Vi har en märkbar ökning sedan förra året. Det är värre i år. Angreppen med olika föremål som kastats mot bussarna har ökat starkt, säger Nicke Ehk, projektledare inom trygghet och säkerhet vid Västtrafik.
Stenkastning och liknande brott har blivit ett vardagligt inslag i Göteborgs kollektivtrafik.
– I genomsnitt kastas det ett föremål per dag mot bussar och spårvagnar i Göteborgsområdet. Och då finns det ett stort mörkertal. Busstopp har vi flera gånger per månad och periodvis är det ännu fler, säger Nicke Ehk.
Han ger ett exempel på hur bussar kan attackeras.
– Det sker angrepp från mopeder. De har en stor sten i handen, sen kör de framför bussen och dyngar stenen medvetet i rutan. Det är ondsint, säger Nicke Ehk.

Senast i fredags kväll (den 25 november) stoppades busstrafiken under flera timmar i Bergsjön i Göteborg. Det skedde efter att en buss utsatts för stenkastning. Varken bussföraren eller resenärerna skadades då. Och som så ofta kunde ingen gripas, eftersom gärningsmännen oftast hinner fly innan polisen kommer till platsen.

En av de åtgärder som görs för att minska den här typen av attacker är ett projekt som pågår i Backa.
– Tidigare i höst hade vi ett möte med Västtrafik, polisen, stadsdelsförvaltningen, Trafikkontoret, Poseidon och de privata bostadsföretagen som äger hus i Backa om vad vi skulle göra, säger Anders Larsson.
Det togs då fram en plan för att förhindra nya attacker i Backa. Planen är nu igång och som en del av den arbetar man för att förändra delar av den fysiska utemiljön. Bland annat tas buskage bort för att förhindra att stenkastare ska kunna gömma sig bakom dem. Det sätts upp ny belysning och kastskydd längs gatorna. Det läggs även jord och gräs över stenar som kan misstänkas komma att användas vid attacker mot bussar i området.
Det har även genomförts liknande förebyggande projekt i andra delar av Göteborg, till exempel i området kring Hammarkullen och Hjällbo. 

Men Nicke Ehk berättar att det, trots insatserna, är svårt att komma till rätta med problemet.
– Vi har ingen kompetens att lösa det här. Kollektivtrafiken drabbas hårdast, men även polis och räddningstjänsten drabbas. Det är ett komplext samhällsproblem. Jag tror att det handlar om bristande vuxennärvaro, säger han.
I en tidigare intervju med Kommunalarbetaren sade Västtrafiks styrelseordförande Leif Blomquist (S) att de saknar en övergripande handlingsplan mot den stenkastning och laserbeskjutning som drabbar bussförare i Göteborgsområdet. Han hävdade också att det mest effektiva för att bekämpa stenkastning är att stänga av busstrafiken.

Trafiksäkerhetschefen Anders Larsson är nu kritisk till att handlingsplanen och frågan om bussvåldet inte är mer förankrad hos Leif Blomquist.
– Det sämsta är att ställa in busstrafiken. Det straffar inte alls dem som har gjort det. När vi ställer in trafiken så har de uppnått sina mål, de vill att bussarna ställs in. Stenkastarna vill ha uppmärksamhet, säger Anders Larsson.

När KA kontaktar Leif Blomquist igen säger han så här:
– Vi har nog en handlingsplan, men isåfall inte för att jobba med ungdomar som kastar sten. Vi har nog en allmänt, säger han.
Men förra veckan sa du att ni inte hade det.
– Det beror på vad man menar med handlingsplan.
Ni har en grupp som heter LRN. Känner du inte till den?
– Nej, det har vi aldrig haft uppe i styrelsen.
Borde inte du som är styrelseordförande känna till vad som görs i den här frågan när problemen är såpass stora som de är?
– Hur vi förebygger, det visste jag inte, avslutar Leif Blomquist.

LRN: Lokalt-Regionalt Nätverk. En grupp där Västtrafik träffar trafikentrepenörerna, polisen, med flera, några gånger per år och diskuterar ordningsstörande händelser och lägger upp planer.