Forskare har utsatt dräktiga råttor för stress och resultatet visar att råttornas ungar sedan reagerat annorlunda på höga ljud och andra stressfaktorer.

Tidigare forskningar har gett samma reslutat, att stressig miljö påvekar barnets känslighet för stress i framtiden.
Detta skriver tidningen Arbetsliv.