– Folk orkar inte. I och med alla nerdragningar ska vi göra samma sak fast med mindre folk, säger en av Kommunals medlemmar på arbetsplatsen till Kommunalarbetaren.
Personen vill vara anonym. Visserligen har Carema avtal med Härnösands kommun om meddelarfrihet, men det hjälper inte.
– Om jag går ut med mitt namn så vet jag inte vad som händer efteråt, säger undersköterskan.
Kommunals regionala skyddsombud i Västernorrland, Kenneth Sahlin, berättar att det varit problem ända sedan Carema tog över driften 2010.
– Vi har varit inne och påtalat brister och sagt att man måste göra något åt den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, säger han.

Härnösands kommun ser ingen anledning att riva upp avtalet med Carema om driften på Ugglan.
– När det gäller hur personalledningen sköts så har vi inget tillsynsansvar där, säger socialchefen Hans Fälldin.
Vad skulle få kommunen att agera?
– Som i alla andra fall om det är något som står i strid med avtalet. Men det finns inget som skulle kunna föranleda att vi bryter avtalet.
Kommunen har kontinuerlig kontakt med Carema, säger han. Däremot har man inte haft någon kontakt med Kommunal om just detta.
Enligt tidningen Allehanda, i Härnösand, finns det inget i avtalet som reglerar personaltätheten.

Kommunalarbetaren har sökt verksamhetschefen Lena Westeberg och Caremas kvalitetschef Lena Freiholtz. Ingen av dem har ringt tillbaka.
Till SVT Mittnytt, säger Lena Westberg att hon tar allvarligt på kritiken.
– Jag vet att man har en hög arbetsbelastning och om arbetsbelastningen blir för hög så har vi möjlighet att sätta in resurser, säger hon till Mittnytt.
På frågan om det kommer att bli mer personal nu på Ugglan så svarar hon:
– Det kan jag inte säga i dag. Men vi får se.
Just i dagarna har arbetsgivaren presenterat ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen.
Kommunals Kenneth Sahlin känner till vad programmet innehåller men vill inte gå ut med några detaljer ännu.

Till Mittnytt säger verksamhetschefen bland annat att personalen ska djupintervjuas.
Ugglan har cirka 45 anställda. Hade arbetsmarknaden sett bättre ut och a-kassereglerna varit generösare hade fler än fem sagt upp sig, säger undersköterskan Kommunalarbetaren talat med.
– Om jag fick ett annat jobb i dag skulle jag sluta. Och det skulle fler göra om det inte vore för karensen i a-kassan.

Meddelarfrihet

Meddelarfrihet är inskrivet i grundlagen.

Offentligt anställda har meddelarskydd som ger dem rätt att ge upplysningar/uppgifter avsedda för publicering till medierna, om till exempel förhållanden på arbetsplatsen. Undantag finns för uppgifter, som omfattas av absolut tystnadsplikt. Läkare får exempelvis inte ge uppgifter om sina patienter.

Myndigheter är förbjudna att forska efter vem som har lämnat ut uppgifterna och den som lämnar uppgifterna har rätt att vara anonym.
Lagen ger inget meddelarskydd för anställda i privat sektor och arbetsgivaren är inte förbjuden att forska efter vem som har lämnat ut uppgifterna. Däremot har det blivit allt vanligare att meddelarfrihet finns inskrivet i avtal mellan exempelvis kommunen och det privata vårdföretaget. Samtidigt har ofta privatanställda lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Lagen om affärshemligheter kan också stå i strid med avtal om meddelarfrihet.