125 tjänster hotas nu, varav hundra kommunalare när äldreboendet i södra Stockholm läggs ned. Anledningen är att Arbetsmiljöverket hotat med miljonbelopp i böter om ägaren stiftelsen Stora Sköndal inte åtgärdar bristerna i sina lokaler. Det handlar om att det är för trångt i utrymmen på toaletter och kring sängar.
– Arbetsställningen har inte alls varit bra, säger Johan Malmgren som är lokalt skyddsombud och sitter i den berörda sektionsstyrelsen på Kommunal.
Han berättar att facket har påpekat bristerna under lång tid till arbetsgivaren. De har även hört av sig till Arbetsmiljöverket som efter en inspektion för två år sedan beslutade att något måste göras innan februari 2013.

Eftersom det skulle bli för dyrt att bygga om var tanken att stiftelsen Stora Sköndal skulle hitta nya lokaler. Då de inte lyckats beslutade de i stället att lägga ned verksamheten.
– Vi har starkt ifrågasatt arbetsgivarens agerande i att hitta nya lokaler, säger Johan Malmgren.
Att det är så många som riskerar att bli av med jobbet beror också på att stiftelsen Stora Sköndal passar på att lägga ned sin hemtjänstverksamhet.
– När det gäller hemtjänsten har vi som förslag att inte lägga ned hela då det handlar om 25 personer. Vi har sett att det finns utvecklingsmöjligheter och potential i att ha kvar den, säger Johan Malmgren.

Förhandlingar pågår nu mellan facket och arbetsgivaren. Huvudskyddsombudet Cabir Aksu är kritisk till att ledningen inte åtgärdade bristerna då de påpekades redan för flera år sedan.
– Det har varit inkompetenta chefer som inte tagit hänsyn till verksamheten. De har inte tagit fakta på allvar, säger han.
De anställda är oroliga för vad som ska hända. För ett 30-tal är det ännu värre, då de bor i personalbostäder och då inte bara riskerar att förlora jobbet, utan även bostaden.
– Folk börjar oroa sig nu, många ringer och klagar och undrar vad de ska göra, säger Cabir Aksu.
Kommunalarbetaren har förgäves sökt chefen för stiftelsen Stora Sköndal.