Det finnas såna platsen på Jorden
Här slår starkare våra slitna hjärta
En ljustanke höjer sig till himmel
Lättsam, obesvärade utan gränser
Uppe till Solen ännu ovan högre
I himmelskretsar poeter drömmar
Utmattade hjärtan ger andningspaus
Tygla på bekymmer, sorg, minne
Flyktingar ett säkert tillflyktsort
Uppfyllande av drömmarna och
Livs chansen av fastställda planer

Place think on Earth

Such place is on Earth, where it
beats soundly hard pressed heart.
It think towards sky bright it still up,
easy, without limitations free,
towards sun upwards and else highly
To blue sphere of dream of poet.
Rest gives tired hearts.
Care in turn down regrets, memories.
Certain shelter refugees.
Implementation of dream and alleviating,
on chance of realization ideas.