Sex av tio anser att de kan vara öppna med sin sexualitet på jobbet, men samtidigt är det få som skulle säga ifrån om någon skämtade om hbt-personer.
Det finns också en osäkerhet. Tre av tio vet inte om de kan vara öppna med sin sexualitet, var femte är osäker på om det finns fördomar på arbetsplatsen och var tredje tillfrågad vet inte om de skulle agera om det förekom diskriminering på arbetsplatsen.
– Ska man känna sig trygg på sin arbetsplats måste man också veta vad som händer om man blir utsatt för diskriminering, säger Ulla Lindqvist, LO:s vice ordförande.

LO:s rapport Öppenhet i arbetslivet 2011.
Det finns också skillnader i hur visstids- och fastanställda har svarat, där visstidsanställda inte vågar vara lika öppna med den sexuella läggningen och inte vågar säga ifrån i lika stor utsträckning.
Undersökningen är LO:s första om hur diskrimineringen mot homo- och bisexuella samt transpersoner ser ut på arbetsplatserna.
– Ska vi stå upp för våra fackliga idéer och löften om att alla har lika rätt är det viktigt att vi visar upp hur det ser ut på arbetsplatserna, säger Ulla Lindqvist.

När det gäller fackets roll finns det en del förbättringar att göra. Undersökningen visar att det finns en stor brist på kunskap om vilka verktyg och rutiner som ska finnas på arbetsplatsen för att motverka diskriminering.
– Många vet att facket kan hjälpa, men få vet hur. Jag tror inte att det är en fråga vi lyfter särskilt mycket och det måste vi bli bättre på, säger Ulla Lindqvist.
Därför föreslår LO flera saker facket kan göra för att förbättra situationen: Kollektivavtalet är ett viktigt verktyg som måste finnas för allas lika rätt. Man måste också ställa krav på att arbetsgivarna ska ha en handlingsplan för allas lika rättigheter.  Diskrimineringsfrågor ska även ha en tydlig roll i de fackliga utbildningarna och alla på arbetsplatsen ska veta vad som gäller.
– Man ska veta vilken facklig företrädare man kan vända sig till, säger Ulla Lindqvist.

Studien visar även att de personer som inte är med i facket upplever att arbetsklimatet är mer tillåtande än de som är med i facket. Om det beror på att fackmedlemmar är mer medvetna i dessa frågor eller om det beror på något annat vet man inte.