Denna vecka träffas Kommunal förbundsstyrelse för att diskutera och fatta beslut om vem som ska föras fram som förbundets kandidat till LO-ordförandeposten.
– Det är ett uppdrag som är otroligt viktigt för hela LO, och LO är viktigt för maktbalansen i hela Sverige – därför vill jag ta mig en ordentlig funderare om jag får frågan, säger Tobias Baudin.

Tobias Baudin valdes till Kommunals första vice ordförande vid förra kongressen i juni 2010. Han är 36 år gammal och skulle göra en kometkarriär om han slutligen blev vald till LO:s nya ordförande.
– Men jag har erfarenhet och har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2004, men visst känns det ärofyllt att nämnas i diskussionerna.
Skulle det vara ett roligt uppdrag?
– Absolut. Ett roligt uppdrag och framför allt ett oerhört viktigt uppdrag.

Hans Tilly leder valberedningens arbete inför LO-kongressen. På frågan vilken profil en ny ordförande bör ha är han mycket förtegen.
– Vi har haft ett frågeformulär som vi har använt när vi träffat alla förbundsledningar och utifrån det har vi gjort en sammanställning, men den är inget vi vill göra offentligt, säger Hans Tilly.
Förbundet IF Metall har sedan tidigare nominerat Karl-Petter Thorwaldsson (ordförande i ABF) till ny LO-ordförande. Ytterligare ett förbund har lämnat in sina nomineringar, men vilket förbund och vem eller vilka som nominerats vill Hans Tilly inte berätta.
– Valberedningen träffas i andra halvan av januari och då får vi se vilka namn vi har och vilken kontakt vi ska ta.

Kommunal arbetar just nu på en motion om LO:s framtida roll som förbundet ska lämna in till LO-kongressen, som hålls i slutet av maj nästa år.
– Motionen handlar om att LO måste förändra sitt arbetssätt. Tidigare var det främst en förhandlande organisation men tiden har förändrats och LO behöver arbeta mer med opinionsbildning. Våga prioritera vilka frågor man ska driva och sedan hålla i dem, säger Tobias Baudin.

Att LO varit för dåliga på opinionsbildning – har det fått några konsekvenser?
– Vi hävdar att maktbalansen har förskjutits till arbetsgivarnas fördel mellan arbetsgivarna och arbetarna Det är viktigt att återställa maktbalansen. Ett sätt att bättre lyckas vara en motvikt mot arbetsgivarna är att tillsammans med TCO och SACO driva frågor där vi är överens.
Hur når man ut?
– Media är viktigt. Tankesmedjor blir allt viktigare i framtiden. Vi måste också nå ut i skolorna och vara en synlig aktör i samhället. Många gånger uppfattas vi som slutna och omoderna och det gäller att förändra den bilden, framför allt hos ungdomarna.

Det är på LO:s kongress 25-28 maj 2012 som både posten som ordförande och vice ordförande ska tillsättas.