– Det är klart att det har gått bra även utan samverkansavtal men vi vill ju utveckla verksamheten också, säger Stina Alavaara, vid kommunens personalenhet.
Parterna har också beslutat inrätta en ”avtalsakut”, där representanter för arbetsgivare, fack och även skyddsombud ingår. Tanken är att de ska rycka in och hjälpa arbetsplatser som har problem med samarbetet mellan chefer och anställda

Gällivare och de fackliga organisationerna, med Kommunal i spetsen, gör verkligen en storsatsning för att det nya avtalet ska fungera. Alla chefer, alla skyddsombud och alla anställda har fått eller ska snart få utbildning i vad avtalet innebär.
– Idén med utbildning kom från oss. vi ville att det här skulle bli bra från början, säger Kommunals ordförande i Gällivare, Lena Israelsson.
Varje anställd har fått två timmars utbildning, chefer och skyddsombud lite mer.

Kommunal sade upp det gamla samverkansavtalet 1999, för att arbetsgivarsidan inte följde avtalet.
– Man bestämde saker över huvudet på personalen som gällde deras arbetsplatser, säger Lena Israelsson.
I avtalet anges bland annat vikten av att ha regelbundna arbetsplatsträffar. Det ska vara minst 10 per år men gärna en gång i månaden.

Arbetsmiljölagen ska hela tiden stå i fokus, enligt Kommunals ordförande.
– Alla är skyldiga att se till att arbetsmiljön på arbetsplatsen är bra.
Samverkansavtalet utgår från det centrala avtalet Fas 05 (Fas står för förnyelse, arbetsmiljö och samverkan), som Sveriges Kommuner och Landsting tecknat med facken i den kommunala sektorn.