Kommunalarbetaren och andra har beskrivit hur utländsk arbetskraft har lurats till Sverige för att arbeta under slavliknande förhållanden. LO och de rödgröna partierna har krävt att lagen ändras för att förhindra utnyttjandet av arbetskraft.

Migrationsverket skärper nu reglerna inom bemanning, städ, hotell– och restaurang, service, bygg, handel, jord– och skogsbruk, bilverkstad samt alla nystartade verksamheter.
Vid ansökan om arbetstillstånd ska arbetsgivaren visa att lön kan garanteras för den tid som anställningserbjudandet gäller.
Företag som tidigare anlitat utländsk arbetskraft ska kunna redovisa utbetalda löner.

Utländska arbetsgivare som anställer måste ha en filial i Sverige.
De nya reglerna ska börja gälla från den 16 januari 2012.