I dag 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.
I Sverige har regeringen och olika organisationer de senaste åren haft riktade insatser mot mäns våld mot kvinnor. Trots det ökar antalet anmälda fall av misshandel.

Under 2010 anmäldes 27 200 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år, jämfört med 24 097 fall 2005. Det framgår av en rapporten ”Mäns våld mot kvinnor” från Feministiskt initiativ.

Brottsförebyggande rådet menar att en ökad anmälningsbenägenhet kan stå för en viss del av ökningen.
Särskilt utsatta är ensamstående mammor med små barn, som ofta utsätts för våld av en närstående. Deras erfarenhet av våld är tre gånger så stor som andra kvinnors.

Kvinnor som blir utsatta för våld i arbetslivet är en annan stor grupp, mellan 2000-2005 ökade den gruppen med 37 procent.
– Det är tydligare än någonsin att detta är ett samhällsproblem som angår oss alla, särskilt oss män. Det räcker inte bara med insatser som ger kvinnor ett skydd och vård efter misshandel, utan vi måste arbeta förebyggande. Våldet kommer inte upphöra förrän vi män utmanar oss själva och står emot den manlighet som underförstått ger oss rätten att slå, säger Carl Emanuelsson, talesperson för Feministiskt initiativ.
FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades 1999.