SVAR: Om din arbetsskada är godkänd av Försäkringskassan gäller full semesterrätt i två år vid sjukskrivning. Därefter gäller vanliga regler, då frånvaro från arbetet på grund av sjukdom är semesterlönegrundande om frånvaron inte överstiger 180 dagar under intjänandeåret.
Om skadan inte är godkänd gäller vanliga regler direkt. Skulle du sedan få skadan godkänd får man gå tillbaka och justera semestern.