Jag är tillsvidareanställd vid en kollektiv verksamhet och har blivit muntligt delgiven varsel om uppsägning. Ska inte ett varsel vara skriftligt för att gälla?
Förvirrad

SVAR: Anställningsskyddslagen innehåller inga regler för vare sig formen eller innehållet i ett varsel.
Men Arbetsdomstolen har i flera domar gett utryck för att ett varsel exempelvis måste kännetecknas av ordning och reda. Arbetsgivaren är skyldig att bevisa att ett varsel har lämnats. Mot den bakgrunden får man anta att varselmeddelandet ofta blir skriftligt. Däremot ska besked om uppsägning eller avsked vara skriftligt och följa vissa formkrav som anges i las.