Hon arbetar som barnskötare i Malmö kommun. Där har hon haft fast anställning i flera år och totalt arbetat åtta år för samma arbetsgivare. Eftersom hon varit anställd i mer än ett år i sträck har hon rätt till en extra ersättning, så kallad föräldralön, när hon är barnledig.
Enligt Kommunals kollektivavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska arbetsgivaren under fem månader betala tio procent av den lön hon går miste om när hon är hemma.

Men det visste inte Marlena Muraszko när hon gick på mammaledighet i april. Genom sin sambo, som jobbar på ett lager för en privat arbetsgivare, fick hon höra talas om föräldralön. Men när hon ringde sin sektion kunde de inte ge några besked.
– Det kan ju vara så att just hon jag talade med inte visste. Hon kunde inte ens säga vilket avtal jag gick på.
På kommunens personalenhet fick hon besked att hon hade rätt till fem månaders ersättning, pengar som betalas ut automatiskt. Men att föräldraledigheten inte fick avbrytas, fick Marlena Muraszko inte reda på.

I juli tog hon semester en månad för att kunna vara ledig samtidigt som sin sambo som tog ut föräldrapenning. När lönen kom för juli månad såg hon att hon fått föräldralön för enbart 115 dagar. En kollega hade däremot fått ut 150 dagars föräldralön. Marlena Muraszkos 35 resterande dagar hade frusit inne.
– Det kunde väl personalenheten ha sagt när jag ansökte om semester?, säger Marlena Muraszko som efter semestern återgick till att vara föräldraledig.

På SKL säger utredare Malin Looberger att skälet till regeln är att arbetsgivaren ska kunna planera och fördela arbetet.
– Det handlar också om att försöka undvika korta vikariat.
För att försäkra sig om att få ut full föräldralön, rekommenderar SKL att de anställda väntar med att ta ut semester till i slutet av föräldraledigheten.
Försäkringskassan har i en rapport pekat på att många anställda inte känner till att de över huvud taget har rätt till föräldralön. Forskare har riktat kritik mot att fack och arbetsgivare bättre borde informera om förmånen också för att en vetskap om ersättningen kan bidra till ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten. 
– Vi informerar ju om vilket avtal som gäller när personen anställs. Men vilka villkor och förmåner som gäller i detalj tycker jag att den anställde har en skyldighet att själv ta reda på, säger Malin Looberger.

Ombudsman Annica Jansson på Kommunal säger att fackliga representanter ska ha kunskap om avtalet, men att det inte är fackets skyldighet att informera om en sådan här regel.
Marlena Muraszko håller inte med.
– När jag anställdes visade de en pärm där avtalet fanns, men det är ju så att man inte läser detaljerna förrän man drabbas av något.

Krav på ett års anställning

När du är föräldraledig får du som mest knappt 80 procent av din lön från Försäkringskassan. Men i dag betalar arbetsgivare även ut någon form av extra ersättning, så kallad föräldralön, på de flesta arbetsplatser där det finns kollektivavtal. Ofta är det tio procent av månadslönen.
I de flesta avtal för kommunalarna krävs minst ett års anställningstid för att få rätt till föräldralön. I kommun och landsting krävs också att den anställde har rätt till föräldrapenning över lägstanivån, för att få den extra ersättningen från arbetsgivaren. 
Hur många månaders ersättning du får beror på vilket avtal du går på. Sotarna har till exempel enbart två månaders föräldralön. 
Här kan du se vad som gäller för dig.