Allt fler föräldrar, särskilt unga mammor, tvingas leva på den lägsta ersättningen från Försäkringskassan. Hälften av de ersättningsdagar som tas ut av kvinnor upp till 24 år är på en dryg hundring om dagen. Därför kan det vara klokt att ta reda på vad som gäller i god tid innan bebisen anländer.

Din föräldrapenning baseras på hur mycket du tjänar när barnet föds. Är du fast anställd och arbetar heltid baseras din så kallade SGI (sjukpenninggrundande inkomst) på din månadslön. Att ha en SGI är i sin tur ett villkor för att du ska ha rätt till en föräldrapenning som grundas på din inkomst. Den som saknar SGI får basersättningen, 180 kronor per dag före skatt.
Övertidsersättning som är regelbunden kan också räknas in. Det lönar sig alltså att jobba mycket innan barnet kommer, men helst innan du ens är gravid.

Den som arbetar deltid måste nämligen gå upp i tid minst sex månader innan förlossningen för att höja sin föräldrapenning (se fotnot). För pappan gäller samma regler.
För vikarier är det knepigare med reglerna. För att få den högre, inkomstbaserade föräldrapenningen måste du ha haft rätt till en SGI under nästan hela graviditeten, åtta månader innan förlossningen. För att ha rätt till en SGI är huvudkravet att du ska ha arbetat i minst sex månader i följd och varit anmäld på Arbetsförmed-lingen den övriga tiden för att skydda din SGI.

Men det viktiga för Försäkringskassan är att du haft en avsikt att arbeta i sex månader. Därför räcker det i princip med att du jobbat kortare tid och sökt heltidsjobb på Arbetsförmedlingen resten av tiden. Men totalt ska det bli åtta månader.
– Det viktiga är att avsikten är att fortsätta arbeta och det visar du genom att skriva in dig på Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande, säger Försäkringskassans expert Mats Mattsson.

Den som är ny på arbetsmarknaden, kanske just slutat gymnasiet och inte får ihop de åtta månaderna, kan få den högre ersättningen åtminstone en del av tiden hemma med barnet. Men återigen är det avgörande att du har anmält dig på Arbetsförmedlingen direkt efter vikariatet är slut.

Du får då basersättningen de första sex månaderna. Därefter baseras ersättningen på den årslön du skulle ha haft om du fortsatt arbeta i samma omfattning som vikariatet.  Så länge du är inskriven på Arbetsförmedlingen innan förlossningen är din SGI skyddad.
– Men det får inte vara en enda dag du missar att vara anmäld, varnar Mats Mattsson.
I så fall får du klara dig på grundnivån hela tiden.

FOTNOT: Artikeln utgår från huvudreglerna i föräldraförsäkringen. Flera undantag finns. En gravid kvinna som får ett heltidsjobb och går upp i heltid varaktigt, alltså även ska jobba heltid efter föräldraledigheten, kan också höja sin ersättning även om personen bara hinner arbeta någon månad innan barnet kommer.

FÖRE OCH UNDER GRAVIDITETEN

FRÅGA: Hur länge måste jag jobba innan barnet kommer för att få högre ersättning än basbeloppet 180 kr per dag?

SVAR: Det räcker med några månaders vikariat, om Försäkringskassan bedömer att din avsikt är att fortsätta arbeta i samma omfattning i totalt minst sex månader. Det visar du genom att anmäla dig på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete efter vik-ariatets slut. Sammanlagt måste arbetslösheten och vikariatet täcka de åtta månaderna innan förlossningen. Men du får inte har tjänat hur lite som helst. För att få inkomstbaserad ersättning måste den genomsnittliga årsinkomsten (SGI:n) komma upp i över 82 100 kronor. Om du har ett heltidsvikariat med en månadslön på 22 000 kronor, motsvarar det en årslön på 264 000 kronor. Då baseras din föräldrapenning på det, du uppfyller alltså villkoren för full föräldrapenning.
Om du inte anmäler dig på Arbetsförmedlingen mellan vikariaten, kan det ändå vara möjligt att få en lägre inkomstbaserad ersättning. Försäkringskassan kan bedöma att du arbetar på detta sätt regelbundet. Ersättningen baseras då på din faktiska årsinkomst och slås alltså ut på hela året, även den tid du inte arbetat. Både den som anmäler sig på Arbetsför-med-lingen och den som missar att göra det, kan alltså ha rätt till en SGI. Den som har ett heltidsvikariat med bra lön som man vill basera föräldrapenningen på, ska dock se till att gå till Arbetsförmedlingen direkt.
Om du inte uppfyller åttamånadersregeln, utan exempelvis får ditt allra första jobb 6 månader före förlossning, får du grundersättningen den första delen av föräldraledigheten. 

EXEMPEL 1: Johanna börjar ett timvikariat med varierande arbetstid fem månader innan förlossningen. Hon jobbar de timmar hon får. Innan vikariatet var hon arbetslös och anmäld på Arbetsförmedlingen en månad efter ett sex månader långt heltidsvikariat. Försäkringskassan beslutar att hon har rätt till full ersättning under hela föräldraledigheten, eftersom hon tidigare jobbat minst sex månader och sedan skyddat sin SGI genom att vara anmäld på Arbetsförmedlingen mellan anställningarna och även under den tid hon inte blir inringd på timvikariatet.

EXEMPEL 2: Erika får sitt allra första jobb, ett sex månader långt vikariat i äldreomsorgen. När hon börjar är hon gravid i tredje månaden. Hon hinner alltså inte få ihop åtta månaders arbete eller arbetssökande. Erika får en föräldrapenning på 180 kronor per dag de första 6 månaderna hemma. Sedan får hon en ersättning som grundas på den lön hon hade som vikarie.

FRÅGA: Vad gäller för mig som är arbetslös?

SVAR: Om du varit arbetslös länge, kan du ändå få en bra ersättning. Förutsatt att du har jobbat minst sex månader sammanhängande innan du blev arbetslös, alltså uppfyllt villkoren för att få en SGI. Du måste ha anmält dig på Arbetsförmedlingen senast tre månader efter det att du avslutade din anställning och sedan dess varit inskriven och sökt arbete. Samma regler gäller för dig som fått avgångsvederlag.

FRÅGA: När måste jag vara anmäld på Arbetsförmedlingen för att skydda min SGI?

SVAR: Om du redan uppfyllt villkoren för att få en SGI, alltså arbetat i minst sex månader, så räcker det med att du anmäler dig inom tre månader efter att du avslutar din anställning.
Om du är helt ny på arbetsmarknaden och får ett vikariat måste du anmäla dig första dagen vikariatet är slut för att visa att din avsikt är att fortsätta arbeta.

UNDER FÖRÄLDRALEDIGHETEN

FRÅGA: Måste jag skydda min SGI under föräldraledigheten?

SVAR: Inte det första året. När barnet fyllt ett år måste du ta ut hel föräldrapenning minst fem dagar i veckan, annars sänks din SGI. Överväg därför om du vill spara ersättningsdagar, det räcker med lägstanivådagar för att skydda SGI:n. Men se till att ni delar på kostnaden för att vara hemma, särskilt om ni inte är gifta eller har gemensam ekonomi. Mamman riskerar annars leva på mycket låg ersättning första året för att spara dagar, medan pappan tar ut full ersättning andra året.

EFTER FÖRÄLDRALEDIGHETEN

Många föräldrar går ner i tid när de får barn. Tänk då på att det påverkar din SGI. För att den inte ska sänkas måste du ta ut föräldrapenning för den minskade arbetstiden. Annars riskerar du lägre ersättning när du själv är sjuk eller vårdar sjukt barn (vab), än vad du hade fått om du arbetade heltid. Om mamman blir gravid före det att det första barnet fyllt ett år och nio månader, är hennes föräldrapenning skyddad även om hon gått ner i tid. Men SGI:n måste fortfarande skyddas genom att ta ut föräldrapenning för den minskade arbetstiden.